כנסי זיכרון

ערב לזיכרה של רינה בראל – 10 שנים
ערב לזיכרה של רינה בראל – 20 שנה